คณะบริหารธุรกิจ ยกทีมรับรางวัลงานวิจัยดีเด่น การันตีงานวิชาการยอดเยี่ยม


2021-10-06   626 อ่านแล้ว

 

       ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์และนักศึกษาปริญญาโท MBA ทั้งหลักสูตรภาษาไทยและ หลักสูตรภาษาอังกฤษ คณะบริหารธุรกิจ ยกทีมรับรางวัลงานวิจัยดีเด่น มีคุณภาพ และสร้างชื่อด้านผลงานวิจัยให้เป็นที่ขนานนาม การันตีงานวิชาการดีมีคุณภาพเยี่ยม

 

คณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ: รางวัลงานวิจัยดีเด่น

 

 

นักศึกษาปริญญาโท MBA หลักสูตรภาษาไทย: รางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยดีเด่น

 

 

 

นักศึกษาปริญญาโท MBA หลักสูตรภาษาอังกฤษ: รางวัล Best Oral Presentation Award