4 ปี เรียนอะไรบ้าง ที่ Digital Media and Design


2020-06-10   2820 อ่านแล้ว

 

เตรียมตัวก้าวเข้าสู่การเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านงานออกแบบในโลกยุคใหม่ กับ Digital Media and Design ที่ Bangkok University International หลักสูตรการออกแบบอินเตอร์ที่ครอบคลุมทั้ง Graphic Design, Animation & Moving Images และ Interactive Media  มาดูกันว่า ภายใน 4ปีการศึกษา จะได้เรียนรู้อะไรบ้าง รับรองเลยว่า สายอาร์ตห้ามพลาดเลย

 

Be ready to step up into the expertise in design in the world of tomorrow with our “Digital Media and Design, BUI”. Our international program aims to develop a personal practice through specialise fields such as Graphic Design, Animation & Moving Images, and Interactive Media. Let’s take a look at what you will learn in four-years in Digital Media and Design program. Especially for those of you who are passionate about arts and design, Don’t Miss!

 

 

 

 

 

 

ในปีแรก เรียนรู้รอบด้านเรื่องพื้นฐานของการออกแบบ ภาพและสี โดยมีรายวิชาต่างๆ อาทิ Drawing for Media, Visual Communication Design, Digital Image Design และ Digital Photography

Freshman year in Digital Media and Design will study fundamental principles of design which are: image, color and visual in the foundation subject such as: Drawing for Media, Visual Communication Design, Digital Image Design, and Digital Photography.

 

 

 

 


 

เพิ่มทักษะที่จำเป็น เพื่อการประกอบสร้างสรรค์งานศิลป์สุดเจ๋ง เช่น Typography and Composition Design, Digital Painting & Illustration, Motion Graphics Design และ 3 Dimensional Design (3D)

Add more digital media industry-related skill sets to create a masterpiece such as: Typography and Composition Design, Digital Painting & Illustration, Motion Graphics Design and 3 Dimensional Design (3D).

 

 

 

 

 

เชี่ยวชาญด้านงานออกแบบที่เฉพาะทางมากยิ่งขึ้น ด้วยรายวิชา Major Elective ในหลากหลายประเภท อาทิ ด้าน Graphic Design (การออกแบบกราฟิก เช่น การออกแบบตัวอักษร การออกแบบเพื่อการสื่อสารข้อมูล การออกแบบผลิตภัณฑ์) Animation (ภาพเคลื่อนไหว เช่น การออกแบบแอนิเมชั่น 3มิติ การออกแบบตัวละครสำหรับเกม) Photography (การกำกับศิลป์ การถ่ายภาพ เช่น ถ่ายภาพโฆษณา ถ่ายภาพแฟชั่น) Interactive Media (สื่อเชิงโต้ตอบ เช่น การออกแบบเว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น) รวมถึงความรู้ที่สำคัญในการประกอบอาชีพ อาทิ Design Management & Marketing, Design Research และ User Experience Design เป็นต้น


Develop a personal practice through specialise fields from this following specialisation:
- Graphic Design (such as: Type Design, Information Design, Graphic Design for Packaging)
- Animation (such as: Character Design, 3D Animation, Visual Effects for Moving Images, Digital Sculpting Design)
- Photography (such as: Art Direction, Advertising Photography, Fashion Photography)
- Interactive Media (such as: Design for Website, Application Design, Digital Media and Technology)
You will also be equipped with a combination of methodologies that will help to create digital media design business for example : Design Management & Marketing, Design Research, and User Experience Design etc.

 

 

 

 

 

 

 

ต่อเนื่องความรู้ลึก รู้จริง ด้วยวิชาเลือกเฉพาะทางในหมวดต่างๆ ทั้ง Graphic Design, Animation, Photography, Interactive Media รวมถึงเพิ่มโอกาสสำคัญ ด้วยโปรแกรม Dual Degree กับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาระดับโลกอย่าง Middlesex University London จบด้วยปริญญา 2ใบด้วย

You will develop advanced skills and technical competency in a specialised course ( Graphic Design, Animation, Photography, Interactive Media). Moreover, We provides opportunities for connecting and offering “Dual degree programs” with our potential partnering university “Middlesex University London”. So, you are able to graduate with 2 diplomas.

 

 

 

 

 


 

โอกาสตลอด 4 ปีในการเรียนรู้ที่ไม่สิ้นสุด กับกิจกรรมเสริมจากการเรียนในห้องเรียน ด้วยการไปเยี่ยมชมบริษัทด้านงานออกแบบ นิทรรศการงานออกแบบ รวมถึงมี Guest Speaker เข้ามาสอนแบบ Exclusive และมีโปรเจคร่วมกับภาคเอกชนอีกด้วย รับรองเลยว่า จบไปเจ๋งจริง

Fulfill your 4 years in the program with the opportunities we provide such as; exclusive visit at design company, art exhibition, special guest speaker, exclusive workshop and real project with the private sector etc.