เด็กวิศวกรรมฯ โชว์ไอเดียสร้างสรรค์ท้องถนนให้ปลอดภัยด้วยเทคโนโลยี


2020-02-05   357 อ่านแล้ว

        จากผลงานกล้องหน้ารถยนต์ตรวจจับป้ายจราจรและส่งเสียงเตือน (Dash Camera with Traffic Sign Recognition) ทำให้ทีม VoodooCam โดยนายสิริชัย  วงค์พลอยชมพู  นายโภควินท์  ภักตร์คีรี นายวิโรจน์  อ่ำสกุล และนายภัทธนา  พัฒนสิงห์ นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับประเทศ พร้อมรับถ้วยรางวัลและทุนการศึกษา จำนวน 30,000 บาท จากการแข่งขัน Roojai.com: Road to the Future เวทีแสดงความสามารถให้ผู้ขับขี่รุ่นใหม่ได้มีส่วนแสดงศักยภาพในการสร้างท้องถนนให้ปลอดภัยด้วยการใช้เทคโนโลยี ‪ โดยมีดร.เกรียงไกร  ลิ่มทอง เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาตลอดโครงการ