คณะศิลปกรรมฯ ร่วมดีล X8 สร้างทักษะใหม่เรียนรู้ผ่านมืออาชีพ


2023-11-07   393 อ่านแล้ว

 

 

        คณะศิลปกรรมศาสตร์ ลงนามความร่วมมือกับบริษัท มัลติพลาย บาย เอท จำกัด (MULTIPLY BY EIGHT CO., LTD.) โดยมี ดร.ภัทรวุฒิ ทรัพย์เย็น คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ กับ คุณเขมราฐ อุชุภาพ Vice President Head Of Commercial Sale & Marketing Department เป็นผู้ลงนาม พร้อมด้วย รศ.ดร.ศุภเจตน์ จันทร์สาส์น ผู้ช่วยอธิการบดีสายวิชาการ และ คุณวาธิณี สุธาเกียรติสกุล Assistant Vice President Head Of Corporate Branding and Design ร่วมเป็นสักขีพยาน

 

 

        สำหรับพิธีการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้เป็นความร่วมมือด้านวิชาการหลักสูตรไทยและหลักสูตรนานาชาติ เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆ ที่เป็นที่ต้องการในตลาดจากการฝึกปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการจากบุคลากรมืออาชีพ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ จากการลงมือทำผ่านกระบวนการคิดและทำงานจริง พร้อมร่วมกันพัฒนานักศึกษาโดยการคัดเลือกนักศึกษาไปฝึกงาน เพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการจากบุคลากรมืออาชีพ