BU International x Singha R-SA จัด Mini Hackathorn รวบตึงสุดยอดไอเดียจากนักศึกษา


2023-10-18   292 อ่านแล้ว

 

        วิทยาลัยนานาชาติ (Bangkok University International) และสถาบันความรู้และนวัตกรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (IKI) จับมือ สิงห์อาสา จัดงาน BUI x Singha R-SA Mini-Hackathorn ค้นหาทีมนักศึกษาที่มีแนวคิดสุดสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาแผนงานในอนาคตสำหรับสิงห์อาสา โดยกิจกรรมที่จัดขึ้น ได้แบ่งนักศึกษาเป็นกลุ่ม ช่วยกันระดมความคิด หาแนวคิดใหม่ๆ เป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาแชร์ไอเดียอย่างอิสระ เพื่อสะท้อนมุมมองที่หลากหลาย กลั่นกรองจนพบเจอแรงบันดาลใจใหม่ๆ โดยภายในงานมีการมอบรางวัลให้แก่ทีมนักศึกษาที่มีไอเดียสร้างสรรค์ และสามารถนำไปใช้จริงกับบริษัทได้