3 อาจารย์คณะสถาปัตยฯ คว้า 3 รางวัลชูผลงานเพื่อสังคมในสถาปนิก’66


2023-05-11   941 อ่านแล้ว

 

        ขอแสดงความยินดีกับคณบดีและคณาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ รับ 3 รางวัลนักวิชาการและวิชาชีพในรุ่นอาวุโสและรุ่นใหม่ จากการคัดเลือกรางวัลโครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรสมาชิกสภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย (CDAST) ประจำปี 2566

 

 

        ผศ.ดร.ฤทธิรงค์  จุฑาพฤฒิกร คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ รับรางวัลระดับดี นักวิชาการและวิชาชีพในรุ่นอาวุโส สาขาสถาปัตยกรรมภายใน เจ้าของผลงานโอกาสสถาน

 

 

        “โอกาสสถาน นิทรรศการถาวรที่ทำขึ้น ณ พิพิธภัณฑ์เรือนพธำมรงค์ เพื่อเล่าเรื่องราวเป็นสื่อกลางให้กับผู้ต้องขังหญิง เพื่อสร้างความเข้าใจให้ผู้คนในสังคมกันมากขึ้น โดยการเล่าเรื่องจะไม่เป็นเพียงนิทรรศการข้อความยาวๆ ให้อ่าน แต่จะตกผลึกทางความคิดเล่าเรื่องผ่านภาพ ร้อยเรียงผ่านสิ่งของในชีวิตประจำวันของผู้ต้องขัง รวมถึงลูกเล่นการฟังเรื่องราวจากโทรศัพท์ การพูดคุยกับผู้ผิดพลาด การหยิบยกมุมมองที่อาจไม่เคยพบผ่านแฟชั่นดีไซน์ ดังนั้นทุกพื้นที่จะมีลูกเล่นให้เราต่างได้เรียนรู้ไปพร้อมๆ กัน”

 

 

        ผศ.ดร.สดานุ  สุขเกษม อาจารย์ประจำภาควิชาสถาปัตยกรรม รับรางวัลระดับดี นักวิชาการและวิชาชีพในรุ่นใหม่ สาขาสถาปัตยกรรม เจ้าของผลงานชุมชนเรือนแพสะแกกรัง

 

 

        “ผลงานชุดชุมชนเรือนแพสะแกกรัง จังหวัดอุทัยธานี มาจากงานวิจัยสองเรื่อง เรื่องแรกคือ การเปลี่ยนแปลงและอัตลักษณ์: การศึกษาชุมชนเรือนแพสะแกกรัง จังหวัดอุทัยธานี และเรื่องที่สองคือ กระบวนการมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูและการอนุรักษ์ชุมชนเรือนแพสะแกกรัง จังหวัดอุทัยธานี ผลงานของผมทำเชื่อมโยงกัน โดยเริ่มจากการปรับปรุงชุมชน การออกแบบอาคารลอยน้ำแพเรียนรู้ จากนั้นได้นำนวัตกรรมทุ่นลอยน้ำมาเสริมให้แพมีความมั่นคงและมีอายุการใช้งานได้นานขึ้น การเรียนรู้นี้เกิดจากความร่วมมือของทั้งเราและพี่ๆ ชาวบ้านในพื้นที่ ได้มาแชร์ความรู้และประสบการณ์ ความรู้ได้จากแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ประกอบกับการลงมือทำในพื้นที่จริง ถือเป็นความรู้ที่สามารถนำมาต่อยอดใช้งานได้จริง”

 

 

        ดร.วิศรุต  ดานาพงศ์ อาจารย์ประจำภาควิชาสถาปัตยกรรม รับรางวัลระดับดี นักวิชาการและวิชาชีพในรุ่นใหม่ เจ้าของผลงานการศึกษากระบวนการเรียนการสอนในระบบ Module และ การจับคู่ทักษะที่จำเป็นในวิชาชีพสถาปัตยกรรมในอนาคต ภายใต้โครงการแผนยุทธศาสตร์การผลิตกำลังคนด้านการศึกษา ออกแบบและวิจัยทางสถาปัตยกรรม

 

 

        “ผมนำเสนอเรื่องราวของการศึกษาวิชาสถาปัตยกรรมว่าต้องเรียนอะไร ต้องมีทักษะด้านใด ด้วยการแยกองค์ประกอบของการศึกษาเป็นด้านความรู้ ทักษะและสมรรถนะ โดยมุ่งเน้นศึกษาไปที่ทักษะที่จำเป็นในประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมแล้วนำมาจับคู่กับสายงาน เพื่อให้นักศึกษาสามารถวางแผนพัฒนาตนเองให้สอดคล้องกับสายงานที่ตนเองต้องการได้ แล้วนำผลงานวิจัยมาเล่าเรื่องใหม่ในรูปแบบโซเชียลมีเดียเพื่อให้เข้าใจง่ายและเข้าถึงนักศึกษาในยุคสมัยปัจจุบันมากขึ้น”

 

 

        พร้อมกันนี้ภายในงานสถาปนิก’66 ทีมนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ร่วมจัดแสดงนิทรรศการโดยใช้ชื่อว่า GROUNDBREAKERS 2023 โดยมีตัวแทนทีม นายทิณกร  วรพันธุ์พงศ์ และนายพรเทพ  เหล่าวัฒนาถาวร 2 หนุ่มมาเล่าให้ฟังว่า “นิทรรศการนี้เป็นการเล่าเรื่องราวของคณะ รวมถึงการแสดงผลงานคณาจารย์และนักศึกษา ด้วยไอเดียดีไซน์ จากธีมของงานสถาปนิก ‘66 ที่ว่าด้วย “ตำถาด” จึงทำให้พวกเราเกิดไอเดียว่านิทรรศการนี้คือการผสมผสานตัวตนที่สื่อถึงวัสดุอุปกรณ์สถาปัตยกรรมผสมผสานความเป็นดิจิทัลเล่าเรื่องจุดเริ่มต้นพื้นฐานของโครงสร้างทำให้เกิดความน่าสนใจ”