เด็กมนุษย์ฯ โชว์ทักษะการเป็นผู้นำเที่ยว รับรางวัลสุดยอดมัคคุเทศก์


2023-04-24   197 อ่านแล้ว

 

        ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว รับรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะมัคคุเทศก์หัวข้อ "ท่องเที่ยวยืน 1 ท่องเที่ยวยั่งยืน" (ประเภทเดี่ยว) ในโครงการการแข่งขันสำหรับนิสิต นักศึกษาระดับอุดมศึกษา HTM Festival 2023 ครั้งที่ 7 จัดโดย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยาเขตศรีราชา)

 

 

นางสาวสุธิดา  ไชยมาศ

รางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะมัคคุเทศก์

รับเงินรางวัลจำนวน 3,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและใบประกาศนียบัตร

 

 

นายพัทธ์ธีรา  นามวงษา

รางวัลชมเชยการแข่งขันทักษะมัคคุเทศก์

พร้อมใบประกาศนียบัตร

 

 

อาชีพมัคคุเทศก์หรือไกด์?

        “อาชีพมัคคุเทศก์หรือไกด์ ไม่ใช่เป็นผู้นำในการเดินทางท่องเที่ยวเท่านั้น แต่เปรียบเสมือนทูตที่สามารถถ่ายทอดเรื่องราวของสถานที่นั้นๆ ให้กับนักท่องเที่ยวได้เข้าใจ เรียนรู้ไปกับประวัติความเป็นมาของสถานที่แหล่งนั้น รวมถึงดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว มัคคุเทศก์หรือไกด์จะต้องมีทักษะสำคัญ คือ ทักษะการเป็นผู้นำ จรรยาบรรณในวิชาชีพ รวมถึงการวางแผนและเตรียมการเดินทางด้วย”

ทักษะการสื่อสารเป็นสิ่งสำคัญ

        “หนึ่งทักษะสำคัญของมัคคุเทศก์ คือ ทักษะการพูด การเล่าเรื่องราวให้น่าสนใจ การแข่งขันครั้งนี้จึงเน้นไปที่การเล่าเรื่องราวแหล่งท่องเที่ยวให้น่าสนใจ โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ได้ไม่จำกัด หัวข้อการแข่งขันทักษะมัคคุเทศก์ปีนี้คือ ท่องเที่ยวยืน 1 ท่องเที่ยวยั่งยืน เป็นการนำเสนอแหล่งท่องเที่ยว โดยการแข่งขันแบ่งเป็น 2 รอบ รอบแรกให้อัดคลิปวิดีโอนำเสนอแหล่งท่องเที่ยวชุมชน ไม่เกิน 3 นาที เพื่อคัดเลือกเข้าสู่รอบ 2 ซึ่งครั้งนี้นำเสนอบนเวทีต่อหน้าคณะกรรมการ โดยสามารถใช้ความคิดสร้างสรรค์เพื่อนำเสนอในรูปแบบใดก็ได้ให้น่าสนใจและดึงดูดมากที่สุด”

ความรู้สึกของการประกวดครั้งนี้

        “จริงๆ แล้วพวกเราตื่นเต้นมาก แต่โชคดีที่จับสลากได้ลำดับกลางๆ ได้เห็นเพื่อนก่อนหน้า เลยรู้ว่าต้องเตรียมตัวอย่างไร ก็เลยพยายามปล่อยจอยไปเลย คิดว่ามาหาประสบการณ์ เปิดโลกใหม่ๆ โดยรวมแล้วพวกเรารู้สึกสนุกมากๆ ที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้ เพราะได้กำลังใจทั้งจากอาจารย์และเพื่อนๆ”

 

 

        “อาจารย์เชื่อว่าเด็กๆ ทำได้ แม้เขาจะไม่เชื่อมั่นในตัวเอง แต่สำหรับอาจารย์คิดว่าเขาทำได้เลยอยากผลักดันให้เขาได้แสดงความสามารถของตัวเองออกมาให้คนอื่นๆ ได้เห็นและเขาก็ทำได้จริงๆ” อาจารย์อัจฉรา  ศรีลาชัย อาจารย์ภาควิชาการจัดการการท่องเที่ยว (อาจารย์ที่ปรึกษา)