มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ในกิจกรรมสร้างนักออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (Industrial Design)

น.ส. พิชชาพร เฟื่องคอน นักศึกษาภาควิชาสถาปัตยกรรมภายใน ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ สาขาอุตสาหกรรมเครื่องเรือนและผลิตภัณฑ์ไม้ ชื่อผลงาน “Little Animal” ในกิจกรรมสร้างนักออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (Industrial Design) ภายใต้โครงการสร้างมูลค่าเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ ปีงบประมาณ 2561 โดย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักออกแบบรุ่นใหม่ให้ก้าวไกลกว่าเดิม ซึ่งกิจกรรมนี้มีนักศึกษาของภาควิชาสถาปัตยกรรมภายใน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพเข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 10 คน และในรอบ 8 คนสุดท้ายของ I.D Creator มีนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ เข้ารอบจำนวน 4 คน 


นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาสถาปัตยกรรมภายใน จำนวน 2 คน คือ
1)นายอนุชา สัตย์ซื่อ ชื่อผลงาน “Box Space”
2)น.ส.ธมลวรรณ จินตนาภักดี ชื่อผลงาน “TAK DAT THA KLOM”


นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ภาควิชาสถาปัตยกรรมภายใน จำนวน 2 คน คือ 
1)นาย ธนวัฒน์ ธรรมปาน ชื่อผลงาน “LITTLE DACK DHAIR”
2) น.ส. พิชชาพร เฟื่องคอน ชื่อผลงาน “Little Animal” 
ซึ่งผลงานได้จัดแสดงที่ ลาน Lifestyle Hall ชั้น 2 ศูนย์การค้าสยามพารากอน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

  • แหล่งที่มา: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  • อัพเดทล่าสุด : 11 ตุลาคม 2561, 16:46:32 น.