เรียนกับตัวจริง

เรียนรู้กับจากสถาปนิกแนวหน้าของเมืองไทย

คณาจารย์ผู้สอนที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกและอาจารย์พิเศษจากแวดวงสถาปนิกแนวหน้าของวงการระดับประเทศและระดับโลก มีผู้สอนจากสายวิชาชีพ มาร่วมบ่มเพาะในกระบวนการเรียนการสอน ให้นักศึกษามีความรู้ในทุกส่วนงานอาชีพทั้งด้านงานออกแบบและส่วนงานบริหาร 

 

  • แหล่งที่มา: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  • อัพเดทล่าสุด : 11 ตุลาคม 2561, 10:36:41 น.