ศิษย์เก่า

คุณธันว์ตรี ล่องประเสริฐ
พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
สายการบิน Asia Atlantic Airlines

คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว

คุณณัฐพล มูลทอง
พนักงานภาคพื้น
สายการบินนกแอร์

คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว

คุณปริญญา พิเชษฐศิริพร
สตรีทอารทติส
คุณอัมภิภา ดีมงคล
พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
สายการบินไทย
คุณอรรถพล วันสา
Head Chef
Beg for More, Florida, USA

คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว

คุณพินิจนันท์ กังแฮ
ผู้ก่อตั้งแบรนด์ แฟชั่นดีไซน์เนอร์
แบรนด์ “Sobasiz”

คณะศิลปกรรมศาสตร์

คุณชภรภัช ดาภาชุติสรรค์
Executive Chef, เจ้าของร้าน
๋J-Cups by Chef Jib
คุณมงคล ลุสัมฤทธิ์
ที่ปรึกษาอาวุโสผู้อำนวยการภาค
บริษัท อเมริกันอินเตอร์แนชชั่นแนลแอสชัวรันส์ จำกัด