ศิษย์เก่า

คุณนนทชา ทองศิริ
นักพัฒนาการท่องเที่ยว กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจนำเที่ยว
กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา

คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว

สุธัญญา ชินไธสง
ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ
Inve (Thailand) Ltd.

คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว

คุณวัฒนา อภิเรืองฤทธิ์
ติวเตอร์
Primo the education loft
คุณสุภากาญจน์ เจ้ะตี
Personal Assistant for BEO
Nescafé Nestlé (Thai) Ltd.
คุณสวิตต์ ลีละพงศ์วัฒนา
ผู้ประกาศข่าว, Account Executive
สำนักข่าวไทยโมเดิร์นไนน์ทีวี อสมท., 95.5 Virgin Hitz & 105.5 Eazy fm

คณะนิเทศศาสตร์

คุณอศวรรฐน์ เกิดสังข์
นักวิเทศสัมพันธ์
กรมศุลกากร

คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว

คุณณัฐกร พันธนาเสวี
ผู้อำนวยการขาย กลุ่มผลิตภัณฑ์เอ็นเตอร์ไพรส์ประจำ ประเทศไทย
บริษัท เอช พี อิงค์ (ประเทศไทย) จำกัด
คุณวิไลพร ภักดีโต
เจ้าหน้าที่แนะนำศึกษาต่อต่างประเทศ
British Council Thailand