ศิษย์เก่า

คุณพริ้วทณี น้อยวงษ์
Japan Operations
Hana Asia Thailand Co.,Ltd.

คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว

คุณอรนิศวร์ เพชรวงศ์ศิริ
พิธีกร, ผู้ดำเนินรายการ, ผู้ประกาศข่าว
สถานีโทรทัศน์ Thai PBS

คณะนิเทศศาสตร์

คุณพิมพ์ชนก เพ็ญจภาค
Sale Operations
Golden Discovery Express Co.,Ltd.
คุณสมฤกษ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
ผู้อำนวยการช่อง, ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์/วิทยุ/โทรทัศน์,
สยามสปอร์ตฟุตบอล ทรูวิชั่นส์ 115
คุณกัลยา ไชยพรพัฒนา
Reservation Supervisor
Diethem Travel Co.,Ltd.

คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว

คุณพนิตนันท์ พิบูลนิยม
Sale Operations
H.I.S Thailand Co.,Ltd.

คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว

คุณพิชชาวดี วิเศษคงทน
Marketing Executive
Spicy Disc Co., Ltd.
คุณทัศนัย โคตรทอง
ผู้ประกาศข่าว
ไทยรัฐทีวี