ศิษย์เก่า

คุณณัฐชัย จิระอานนท์

คณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์

คุณแก้วตา แก้วมาลี
ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

คณะนิติศาสตร์

คุณหทัยวุฒิ ทวีวโรดมกุล
รองกรรมการผู้จัดการ
บริษัท บุญถาวรเซรามิค จำกัด
คุณสุกัญญา ฮิวล์
กรรมการผู้จัดการ
Accounting Plus Company Limited
คุณศิริวัฒน์ คำสิงห์นอก

คณะนิติศาสตร์

คุณเอกสิทธิ์ ศักดิ์ธนาคร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท ธนชาตโบรกเกอร์ จำกัด

คณะเศรษฐศาสตร์และการลงทุน

คุณพงศธร อูเอกิ
ผู้ก่อตั้ง
PolartheLionStudio
กัมพล นิสิตสุขเจริญ
กรรมการผู้จัดการ
Rightman