ศิษย์เก่า

คุณอิชณน์กร อุดทุม
นักร้อง/นักแสดง

คณะนิเทศศาสตร์

คุณณภกฤตชา อมรบุญชัย
นักแสดง

คณะนิเทศศาสตร์

คุณณัฐพล โพธิ์แก้ว
นักเขียนบท
คุณภัทร์พัทร์ศร วริศราภูริชา
นักเขียนบท
คุณศุภชัย สิทธิอำพรพรรณ
นักเขียนบท

คณะนิเทศศาสตร์

คุณชนิกานต์ สิทธิอารีย์
Senior Copywriter
บริษัท GreynJ United

คณะนิเทศศาสตร์

คุณวิศรุต ปิยกุละวัฒน์
อุปนายกสมาคมสื่อดิจิตอลเพื่อผู้บริโภค, Managing Director
บจ. โฟร์คิงส์
คุณผึ้งนภา คล่องพยาบาล
ผู้ประกาศข่าว
สถานีโทรทัศน์ Thai PBS