ศิษย์เก่า

คุณพนิดา เอี่ยมศิรินพกุล
บรรณาธิการสำนักพิมพ์
polkadot

คณะศิลปกรรมศาสตร์

คุณบัณฑิต ทองดี
ผู้กำกับและโปรดิวเซอร์
บริษัท บาแรมยู จำกัด

คณะนิเทศศาสตร์

Farida Waller
Actress
คุณสมฤดี ชัยมงคล
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
ผศ.ดร.อันธิกา สวัสดิ์ศรี
คณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คุณเขมสรณ์ หนูขาว
ผู้ประกาศข่าว

คณะนิติศาสตร์

อาจารย์ ดร. เกียรตินิยม คุณติสุข
หุ้นส่วนบริษัทสอบบัญชี
บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
คุณรฐา โพธิ์งาม
นักร้องและนักแสดง