ศิษย์เก่า

คุณสุกัญญา ฮิวล์
กรรมการผู้จัดการ
Accounting Plus Company Limited

คณะบัญชี

คุณคงกะพัน แสงสุริยะ
นักร้อง นักแสดง ผู้ดำเนินรายการบางอ้อ

คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว

คุณเอกสิทธิ์ ศักดิ์ธนาคร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท ธนชาตโบรกเกอร์ จำกัด
คุณพรชัย เวชากร
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ยูโรเปี้ยนสแนคฟู้ด จำกัด
คุณธาดา เศรษฐบุตร
บรรณาธิการข่าว
สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง 7

คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว

คุณพนิดา เอี่ยมศิรินพกุล
บรรณาธิการสำนักพิมพ์
polkadot

คณะศิลปกรรมศาสตร์

คุณบัณฑิต ทองดี
ผู้กำกับและโปรดิวเซอร์
บริษัท บาแรมยู จำกัด
Farida Waller
Actress