ศิษย์เก่า

คุณอิง ภาสกรนที
รองกรรมการผู้อำนวยการ
บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด

คณะบริหารธุรกิจ

คุณเขมสรณ์ หนูขาว
ผู้ประกาศข่าว
สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5

คณะนิติศาสตร์

คุณธนกฤต แผนสท้าน
ผู้จัดการบริษัท
บริษัทในเครือจาโรเม่คอฟฟี่
คุณสันติ ลอรัชวี
กราฟิกดีไซเนอร์
แพรคทิเคิล ดีไซน์ สตูดิโอ
คุณดารณีนุช โพธิปิติ
นักแสดง

คณะนิเทศศาสตร์

คุณเอนก จงเสถียร
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เอ็มเอ็มพี คอร์ปอเรชั่น จำกัด

คณะบริหารธุรกิจ

คุณดนัย อุดมโชค
นักเทนนิสอาชีพ
คุณพรทวีศักดิ์ ริมสกุล
ศิลปิน