ศิษย์เก่า

คุณเขมสรณ์ หนูขาว
ผู้ประกาศข่าว
สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5

คณะนิติศาสตร์

คุณธนกฤต แผนสท้าน
ผู้จัดการบริษัท
บริษัทในเครือจาโรเม่คอฟฟี่

คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว

คุณสันติ ลอรัชวี
กราฟิกดีไซเนอร์
แพรคทิเคิล ดีไซน์ สตูดิโอ
คุณดารณีนุช โพธิปิติ
นักแสดง
คุณเอนก จงเสถียร
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เอ็มเอ็มพี คอร์ปอเรชั่น จำกัด

คณะบริหารธุรกิจ

คุณดนัย อุดมโชค
นักเทนนิสอาชีพ

คณะนิติศาสตร์

คุณพรทวีศักดิ์ ริมสกุล
ศิลปิน
คุณดนัย ดีโรจนวงศ์
กรรมการผู้อำนวยการ
บริษัท เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) จำกัด