ศิษย์เก่า

คุณสันติ ลอรัชวี
กราฟิกดีไซเนอร์
แพรคทิเคิล ดีไซน์ สตูดิโอ

คณะศิลปกรรมศาสตร์

คุณเอนก จงเสถียร
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เอ็มเอ็มพี คอร์ปอเรชั่น จำกัด

คณะบริหารธุรกิจ

คุณดนัย อุดมโชค
นักเทนนิสอาชีพ
คุณพรทวีศักดิ์ ริมสกุล
ศิลปิน
คุณดนัย ดีโรจนวงศ์
กรรมการผู้อำนวยการ
บริษัท เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) จำกัด

คณะนิเทศศาสตร์

คุณสุกัญญา ฮิวล์
กรรมการผู้จัดการ
Accounting Plus Company Limited

คณะบัญชี

คุณคงกะพัน แสงสุริยะ
นักร้อง นักแสดง ผู้ดำเนินรายการบางอ้อ
คุณเอกสิทธิ์ ศักดิ์ธนาคร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท ธนชาตโบรกเกอร์ จำกัด