ศิษย์เก่า

คุณพรทวีศักดิ์ ริมสกุล
ศิลปิน

คณะศิลปกรรมศาสตร์

คุณดนัย ดีโรจนวงศ์
กรรมการผู้อำนวยการ
บริษัท เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) จำกัด

คณะนิเทศศาสตร์

คุณสุกัญญา ฮิวล์
กรรมการผู้จัดการ
Accounting Plus Company Limited
คุณคงกะพัน แสงสุริยะ
นักร้อง นักแสดง ผู้ดำเนินรายการบางอ้อ
คุณเอกสิทธิ์ ศักดิ์ธนาคร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท ธนชาตโบรกเกอร์ จำกัด

คณะเศรษฐศาสตร์และการลงทุน

คุณพรชัย เวชากร
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ยูโรเปี้ยนสแนคฟู้ด จำกัด

คณะบริหารธุรกิจ

คุณวิวัฒน์ สรรพคุณ
อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
คุณธาดา เศรษฐบุตร
บรรณาธิการข่าว
สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง 7