ศิษย์เก่า

คุณรัตน์ โอสถานุเคราะห์
ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท โอสถสภา จำกัด

คณะบริหารธุรกิจ

คุณอภิชาติ ทรัพย์แสง
กรรมการบริษัท
บริษัท ไอบิสซิเนส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม

คุณยุรี เกนสาคู
ศิลปิน
คุณเจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ
นักแสดง
คุณประวิทย์ จิตนราพงศ์
กรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท แบล็คแคนยอน (ประเทศไทย) จำกัด

คณะบริหารธุรกิจ

คุณวิวัฒน์ สรรพคุณ
อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

คณะนิติศาสตร์

คุณธาดา วาริช
ช่างภาพแฟชั่น
คุณจรัสศรี นิลรัต
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท สยามสปอร์ต เทเลวิชั่น จำกัด