ศิษย์เก่า

คุณประวิทย์ จิตนราพงศ์
กรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท แบล็คแคนยอน (ประเทศไทย) จำกัด

คณะบริหารธุรกิจ

คุณวิวัฒน์ สรรพคุณ
อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

คณะนิติศาสตร์

คุณอภิชาติ ทรัพย์แสง
กรรมการบริษัท
บริษัท ไอบิสซิเนส คอร์ปอเรชั่น จำกัด
คุณธาดา วาริช
ช่างภาพแฟชั่น
คุณจรัสศรี นิลรัต
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท สยามสปอร์ต เทเลวิชั่น จำกัด

คณะนิเทศศาสตร์

คุณอิง ภาสกรนที
รองกรรมการผู้อำนวยการ
บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด

คณะบริหารธุรกิจ

คุณเขมสรณ์ หนูขาว
ผู้ประกาศข่าว
สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5
คุณธนกฤต แผนสท้าน
ผู้จัดการบริษัท
บริษัทในเครือจาโรเม่คอฟฟี่