ศิษย์เก่า

คุณประวิทย์ จิตนราพงศ์
กรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท แบล็คแคนยอน (ประเทศไทย) จำกัด

คณะบริหารธุรกิจ

คุณรฐา โพธิ์งาม
นักร้องและนักแสดง

คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว

คุณอภิชาติ ทรัพย์แสง
กรรมการบริษัท
บริษัท ไอบิสซิเนส คอร์ปอเรชั่น จำกัด
คุณธาดา วาริช
ช่างภาพแฟชั่น
คุณจรัสศรี นิลรัต
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท สยามสปอร์ต เทเลวิชั่น จำกัด

คณะนิเทศศาสตร์

คุณอิง ภาสกรนที
รองกรรมการผู้อำนวยการ
บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด

คณะบริหารธุรกิจ

คุณธนกฤต แผนสท้าน
ผู้จัดการบริษัท
บริษัทในเครือจาโรเม่คอฟฟี่
คุณสันติ ลอรัชวี
กราฟิกดีไซเนอร์
แพรคทิเคิล ดีไซน์ สตูดิโอ