ศิษย์เก่า

คุณอภิชาติ ทรัพย์แสง
กรรมการบริษัท
บริษัท ไอบิสซิเนส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม

คุณยุรี เกนสาคู
ศิลปิน

คณะศิลปกรรมศาสตร์

คุณเจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ
นักแสดง
คุณประวิทย์ จิตนราพงศ์
กรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท แบล็คแคนยอน (ประเทศไทย) จำกัด
คุณวิวัฒน์ สรรพคุณ
อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

คณะนิติศาสตร์

คุณธาดา วาริช
ช่างภาพแฟชั่น

คณะศิลปกรรมศาสตร์

คุณจรัสศรี นิลรัต
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท สยามสปอร์ต เทเลวิชั่น จำกัด
คุณอิง ภาสกรนที
รองกรรมการผู้อำนวยการ
บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด