ศิษย์เก่า

คุณประวิทย์ จิตนราพงศ์
กรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท แบล็คแคนยอน (ประเทศไทย) จำกัด

คณะบริหารธุรกิจ

คุณอภิชาติ ทรัพย์แสง
กรรมการบริษัท
บริษัท ไอบิสซิเนส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม

คุณธาดา วาริช
ช่างภาพแฟชั่น
คุณจรัสศรี นิลรัต
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท สยามสปอร์ต เทเลวิชั่น จำกัด
คุณอิง ภาสกรนที
รองกรรมการผู้อำนวยการ
บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด

คณะบริหารธุรกิจ

คุณธนกฤต แผนสท้าน
ผู้จัดการบริษัท
บริษัทในเครือจาโรเม่คอฟฟี่

คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว

คุณสันติ ลอรัชวี
กราฟิกดีไซเนอร์
แพรคทิเคิล ดีไซน์ สตูดิโอ
คุณเอนก จงเสถียร
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เอ็มเอ็มพี คอร์ปอเรชั่น จำกัด