ศิษย์เก่า

คุณสมใจ สุวรรณศุภพนา
นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต
นครภูเก็ต

คณะบริหารธุรกิจ

คุณวิชัย ศิริเลิศเรืองชัย
ผู้จัดการอาวุโส
ศูนย์ทดสอบศักยภาพ และแหล่งความรู้บุคลากร ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)

คณะเศรษฐศาสตร์และการลงทุน

คุณกิตติ เชี่ยววงศ์กุล
นักแสดง ผู้กำกับละคร ผู้เขียนบท
คุณสาธิต กรีกุล
ผู้ประกาศข่าว
ไทยทีวีสี ช่อง 3
คุณจิรัฏฐ์ ทรัพย์พิศาลกุล
นักออกแบบ
เจ้าของแบรนด์ SUNSHINE

คณะนิเทศศาสตร์

คุณรัตน์ โอสถานุเคราะห์
ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท โอสถสภา จำกัด

คณะบริหารธุรกิจ

คุณยุรี เกนสาคู
ศิลปิน
คุณเจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ
นักแสดง