ศิษย์เก่า

คุณกิตติพงษ์ วีระเตชะ
ประธานบริหารฝ่ายวางแผนกลยุทธ์สื่อสารแบรนด์
บริษัท ยังก์ แอนด์ รูบิแคม (ไทยแลนด์) จำกัด

คณะนิเทศศาสตร์

ชารีฟ ลอนา
Founder
Studio AOK

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คุณสมใจ สุวรรณศุภพนา
นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต
นครภูเก็ต
คุณภาณุวัฒน์ ชำนาญมนต์
หุ้นส่วนธุรกิจเอสเนเจอร์ ระดับ Vice President
ธุรกิจเครือข่ายเอสเนเจอร์
คุณวิชัย ศิริเลิศเรืองชัย
ผู้จัดการอาวุโส
ศูนย์ทดสอบศักยภาพ และแหล่งความรู้บุคลากร ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)

คณะเศรษฐศาสตร์และการลงทุน

คุณกิตติ เชี่ยววงศ์กุล
นักแสดง ผู้กำกับละคร ผู้เขียนบท

คณะนิเทศศาสตร์

คุณสาธิต กรีกุล
ผู้ประกาศข่าว
ไทยทีวีสี ช่อง 3
คุณจิรัฏฐ์ ทรัพย์พิศาลกุล
นักออกแบบ
เจ้าของแบรนด์ SUNSHINE