ศิษย์เก่า

คุณอภิชาติ ตรีตรุยานนท์
นักออกแบบอิสระ

คณะศิลปกรรมศาสตร์

คุณพรรษพล ลิมปิศิริสันต์
ผู้ก่อตั้งและประธานบริหารฝ่ายสร้างสรรค์
บริษัท มันเดย์ จำกัด

คณะนิเทศศาสตร์

คุณวิลาวัณย์ อภิญญาพงษ์
นักกีฬา
วอลเล่ย์บอลหญิงทีมชาติไทย
คุณภาณุเดช วัฒนสุชาติ
นักแสดงและผู้อำนวยการสร้าง
บริษัท เงาะถอดรูป จำกัด
คุณฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์
ผู้อำนวยการกลุ่มสารสนเทศการตลาด
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว

คุณสมชาย หาญจิตต์เกษม
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

คณะบริหารธุรกิจ

คุณอรอุมา เกษตรพืชผล
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท โอเค แมส จำกัด
คุณเจตสุภา เครือแตง
พรีเซนเตอร์ และ นางแบบ
ประเทศญี่ปุ่น