ศิษย์เก่า

คุณสราวุฒิ สำเนียงดี
นักออกแบบท่าเต้นและผู้ฝึกสอนทีมเชียร์ลีดเดอร์

คณะนิเทศศาสตร์

เรืออากาศเอกหญิง สราลีย์ ทุ่งทองคำ
นักกีฬาแบดมินตันหญิงทีมชาติไทย

คณะนิเทศศาสตร์

คุณปิยะ เศวตพิกุล
ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด
บริษัท โซนิกซ์ ยูธ 1999 จำกัด
คุณมงคล ลุสัมฤทธิ์
ที่ปรึกษาอาวุโสผู้อำนวยการภาค
บริษัท อเมริกันอินเตอร์แนชชั่นแนลแอสชัวรันส์ จำกัด
คุณภัทระ คำพิทักษ์
บรรณาธิการข่าว
หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

คณะนิเทศศาสตร์

คุณธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย
ผู้เชี่ยวชาญทางการตลาด

คณะบริหารธุรกิจ

คุณพัฒนพันธุ์ วงษ์พันธุ์
บรรณาธิการบริหาร
หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ
คุณแทมมารีน ธนสุกาญจน์
นักกีฬา
นักเทนนิสหญิงทีมชาติไทย