ศิษย์เก่า

คุณแอน ทองประสม
นักแสดง และกรรมการผู้จัดการ
บริษัท โชว์ รีล โปรดักชั่น จำกัด

คณะนิเทศศาสตร์

ยุพดี สุวิสิทธิ์
Senior Interior Design
SuperMachine Ltd.

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คุณศักดินา วินทุพราหมณกุล
หัวหน้าฝ่ายเทคนิคด้านซอฟต์แวร์
เอชซีแอล อเมริกา SOFTWARE TECHNICAL LEAD, HCL AMERICA INC.
ดร.ธนู กุลชล
ประธานกรรมการ
บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน)
คุณก่อเขต จันทเลิศลักษณ์
รักษาการผู้อำนวยการสำนักข่าว
สถานีโทรทัศน์ ไทยพีบีเอส

คณะนิเทศศาสตร์

อาจารย์ชวาลา เทียนประเสริฐกิจ
หุ้นส่วนบริษัทสอบบัญชี
บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด

คณะบัญชี

คุณปริญญา เลิศอุปถัมภ์
ผู้ดูแลการผลิต
คุณศุภฤกษ์ หนูเจริญ
ผู้ร่วมก่อตั้งและผู้อำนวยการ
บริษัท ดิจิเดย์ จำกัด