ศิษย์เก่า

คุณสุกัญญา ฮิวล์
กรรมการผู้จัดการ
Accounting Plus Company Limited

คณะบัญชี

คุณเอกสิทธิ์ ศักดิ์ธนาคร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท ธนชาตโบรกเกอร์ จำกัด

คณะเศรษฐศาสตร์และการลงทุน

คุณพงศธร อูเอกิ
ผู้ก่อตั้ง
PolartheLionStudio
กัมพล นิสิตสุขเจริญ
กรรมการผู้จัดการ
Rightman
คุณสินชัย เทียนศิริ
ผู้อำนวยการโครงการกล่องวิเศษ
สมาคมสร้างสรรค์ไทย

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม

คุณสมฤดี ชัยมงคล
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

คณะบัญชี

คุณกีรติ ไชยะเดชะ
กรรมการบริหารเเละผู้จัดการฝ่ายการตลาด
หจก.กิจทวีสิน (แซเยี้ยง) 1979 จำหน่ายอุปกรณ์ก่อสร้าง
ยุทธนา จันทร์ผ่อง
Managing Director
Cancu Studio