ศิษย์เก่า

Kemisa Boonyakiate
Managing Director

หลักสูตรนานาชาติ

คุณสุกัญญา ฮิวล์
กรรมการผู้จัดการ
Accounting Plus Company Limited

คณะบัญชี

คุณเอกสิทธิ์ ศักดิ์ธนาคร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท ธนชาตโบรกเกอร์ จำกัด
คุณพงศธร อูเอกิ
ผู้ก่อตั้ง
PolartheLionStudio
กัมพล นิสิตสุขเจริญ
กรรมการผู้จัดการ
Rightman

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คุณวัชระ เอมวัฒน์
ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท
บริษัท คอมพิวเตอร์โลจี จำกัด

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม

คุณสมฤดี ชัยมงคล
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
คุณกีรติ ไชยะเดชะ
กรรมการบริหารเเละผู้จัดการฝ่ายการตลาด
หจก.กิจทวีสิน (แซเยี้ยง) 1979 จำหน่ายอุปกรณ์ก่อสร้าง