ศิษย์เก่า

คุณฤทธิรงค์ บุญมีโชติ
ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

คณะบริหารธุรกิจ

คุณมงคล ลุสัมฤทธิ์
ที่ปรึกษาอาวุโสผู้อำนวยการภาค
บริษัท อเมริกันอินเตอร์แนชชั่นแนลแอสชัวรันส์ จำกัด

คณะบริหารธุรกิจ

คุณนรวีร์ วงศ์สมมาตร
รุ่งเรือง สุวรรณนพคุณ
Founder
Facebloom Living
คุณภาณุวัฒน์ ชำนาญมนต์
ผู้นำทีมสูงสุดอันดับ 3 ธุรกิจเครือข่ายเอสเนเจอร์
หุ้นส่วนธุรกิจเอสเนเจอร์

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม

คุณณัฐพร ยงวงศ์ไพบูลย์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
บริษัท เพิ่มสินสตีลเวิคส์ จำกัด (มหาชน)

คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ

คุณนุสรา รุ่นเจริญ
Kemisa Boonyakiate
Managing Director