ศิษย์เก่า

คุณฤทธิรงค์ บุญมีโชติ
ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

คณะบริหารธุรกิจ

คุณมงคล ลุสัมฤทธิ์
ที่ปรึกษาอาวุโสผู้อำนวยการภาค
บริษัท อเมริกันอินเตอร์แนชชั่นแนลแอสชัวรันส์ จำกัด

คณะบริหารธุรกิจ

คุณยงวิทย์ สันธนะพานิช
เจ้าของบริษัท
บริษัท Mushroom Studio
คุณนรวีร์ วงศ์สมมาตร
รุ่งเรือง สุวรรณนพคุณ
Founder
Facebloom Living

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คุณภาณุวัฒน์ ชำนาญมนต์
ผู้นำทีมสูงสุดอันดับ 3 ธุรกิจเครือข่ายเอสเนเจอร์
หุ้นส่วนธุรกิจเอสเนเจอร์

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม

คุณณัฐพร ยงวงศ์ไพบูลย์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
บริษัท เพิ่มสินสตีลเวิคส์ จำกัด (มหาชน)
คุณนุสรา รุ่นเจริญ