มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ศิษย์เก่า

คุณมงคล ลุสัมฤทธิ์
ที่ปรึกษาอาวุโสผู้อำนวยการภาค
บริษัท อเมริกันอินเตอร์แนชชั่นแนลแอสชัวรันส์ จำกัด

คณะบริหารธุรกิจ

ชารีฟ ลอนา
Founder
Studio AOK

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คุณภาณุวัฒน์ ชำนาญมนต์
ผู้นำทีมสูงสุดอันดับ 3 ธุรกิจเครือข่ายเอสเนเจอร์
หุ้นส่วนธุรกิจเอสเนเจอร์
คุณนรวีร์ วงศ์สมมาตร
คุณณัฐพร ยงวงศ์ไพบูลย์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
บริษัท เพิ่มสินสตีลเวิคส์ จำกัด (มหาชน)

คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ

คุณนุสรา รุ่นเจริญ

คณะเศรษฐศาสตร์และการลงทุน

คุณสินชัย เทียนศิริ
ผู้อำนวยการโครงการกล่องวิเศษ
สมาคมสร้างสรรค์ไทย
Kemisa Boonyakiate
Managing Director