ศิษย์เก่า

คุณเกศสุดา ลูกทอง
ศิลปิน, ผู้ช่วยศิลปิน, เจ้าของบริษัท
@5 Studio Thailand

คณะศิลปกรรมศาสตร์

ชารีฟ ลอนา
Founder
Studio AOK

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คุณจิรายุ ลิ่มจินดา
กรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร
Jindatheme
คุณจิระ ชนะบริบรูณ์ชัย
เจ้าของกิจการ
.ONCE แบรนด์เสื้อที่คำนึงถึงผู้พิการทางสายตา
คุณอรวรา จารุวัฒน์
เจ้าของธุรกิจ
บริษัทเพชรธาราจำกัด

คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ

คุณกิตติยา ชัยยะ
เจ้าของธุรกิจ
บริษัทควายทอง เออีซี จำกัด

คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ

นวพร ประยุกตินิวัฒน์
เจ้าของธุรกิจออแกไนเซอร์
คุณนันทนา พูลกิจวัฒนา
เจ้าของธุรกิจ
ร้านฟอร์จูน