ศิษย์เก่า

คุณปริยวิทย์ สุวรรณมาศ
CEO
Madison Bed & Breakfast

คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว

คุณสิทธิธาน เชื้ออิว
เจ้าของร้าน
ร้านจีบหนวด

คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว

คุณรัฐชาติ พลแสน
นักออกแบบผลิตภัณฑ์ เจ้าของบริษัท
บริษัทพิทักษ์ สไตล์ จำกัด
คุณพินิจนันท์ กังแฮ
ผู้ก่อตั้งแบรนด์ แฟชั่นดีไซน์เนอร์
แบรนด์ “Sobasiz”
คุณชภรภัช ดาภาชุติสรรค์
Executive Chef, เจ้าของร้าน
๋J-Cups by Chef Jib

คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว

คุณพงศ์ภัทร พงศ์สุริยา
ผู้ก่อตั้งแบรนด์
Sobasiz

คณะศิลปกรรมศาสตร์

คุณกนกนุช ศิลปวิศวกุล
หนึ่งในผู้ก่อตั้ง
แพรคทิเคิล ดีไซน์ สตูดิโอ
คุณยงวิทย์ สันธนะพานิช
เจ้าของบริษัท
บริษัท Mushroom Studio