ศิษย์เก่า

คุณอมรเทพ ธนะกูล

คณะศิลปกรรมศาสตร์

คุณจักรกฤษณ์ อนันตกุล

คณะศิลปกรรมศาสตร์

คุณปริยวิทย์ สุวรรณมาศ
CEO
Madison Bed & Breakfast
คุณสิทธิธาน เชื้ออิว
เจ้าของร้าน
ร้านจีบหนวด
คุณรัฐชาติ พลแสน
นักออกแบบผลิตภัณฑ์ เจ้าของบริษัท
บริษัทพิทักษ์ สไตล์ จำกัด

คณะศิลปกรรมศาสตร์

คุณชภรภัช ดาภาชุติสรรค์
Executive Chef, เจ้าของร้าน
๋J-Cups by Chef Jib

คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว

คุณพินิจนันท์ กังแฮ
ผู้ก่อตั้งแบรนด์ แฟชั่นดีไซน์เนอร์
แบรนด์ “Sobasiz”
คุณพงศ์ภัทร พงศ์สุริยา
ผู้ก่อตั้งแบรนด์
Sobasiz