วารสาร นักบริหาร [ Executive Journal ]  
  ปีที่ 26 ฉบับที่ 2 : เมษายน - มิถุนายน 2549  
Executive Interview :  
 
 • ดร.ปานปรีย์ พหิทธานุกร
       ผู้แทนการค้าไทย
 • Views & Insights :  
   
 • สุนทร เก่งวิบูล
       กรรมการผู้จัดการ
       บริษัทโอสถสภา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 •  
 • สาระ ล่ำซำ
       กรรมการผู้จัดการ
       บริษัทเมืองไทยประกันชิวิต จำกัด
 •  
 • พรศิลป์ พัชรินทร์ตนะกุล
       กรรมการรองเลขาธิการ
       หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
 •  
 • ผศ.ดร.สมชนก ภาสกรจรัส
       ผู้ช่วยคณะบดีฝ่ายวิชาการ
       คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
       จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 •      
  Hot Issues :  
   
 • FTA : ประโยชน์หรือผลกระทบ ?
       เชฐชุดา เชื้อสุวรรณ
 •  
 • จับตามองช่องทาง FTA ผ่าน Kitchen of the World
       ภัทริน ชุมนุมพันธ
 •  
 • คุณรู้จักเขตการค้าเสรี BIMSTEC แล้วหรือยัง
       พุทธชาติ วงษ์มงคล
 •  
 • ด้านมืดของเอฟทีเอ
       ดร.ไกรฤกษ์ ปิ่นแก้ว
 •      
  Business and Economics :  
   
 • ความสามารถของการเป็นผู้นำ
       ดร.ชัยเสฏฐ์ พรหมศร
 •  
 • ประเทศไทยกับการเป็น "ดีทรอยต์แห่งเอเซีย"
       ผศ.สุกัลยา รัตนประภาพร
 •  
 • แนวโน้มการสื่อสารการตลาดแนวใหม่
       ดร.พีรยา หาญพงศ์พันธุ์
 •  
 • อาหารปลอดภัยกับอุตสาหกรรมไข่ไก่ที่ยั่งยืน
       ปฏิภาน ลพบุร
 •  
 • เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับกฏหมายบัญชี รู้เรื่องดีมีชัยไปกว่าครึ่ง (ตอน 2) ว่าด้วยเรื่อง "การพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง ทางวิชาชีพของผู้ทำบัญชี (CPD)"
       สุธี คทวณิช
 •  
 • Regionalism as a Framework for Studying Business Practices in Southeast Asia and the Greater Mekong Sub-region.
       Scott Hipsher
 •  
  Humanity Zone :
   
 • ช้างเอราวัณ
       สุภาภร นพพิชญังกูร
 •  
 • Narnia And What Has Lied Beneath
       Tongta Suthummarangsi
 •      
  Innovation and Technology :
   
 • เว็บเซอร์วิส (Web Service) เทคโนโลยีสำหรับธุรกิจยุคใหม
       สิรินธร จียาศักดิ์
 •  
 • รู้จัก J2ME ก้าวสำคัญของการพัฒนาโปรแกรมบนโทรศัพท์มือถือ
       ธิดารัตน์ ต่อสุข
 •  
 • การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูง WiMAX Technology
       ปัทมาภรณ์ พิมพ์หานาม
 •  
 • เครือข่ายไร้สาย
       ไกรศร ทศชนะ
 •      
  Law for You :
   
 • รายการโทรทัศน์สำหรับเด็กในประเทศไทยคุณภาพต่ำ ?
       ปิยวัฒน์ สุรัติเจริญสุข
 •  
 • การสร้างแรงจูงใจทางด้านภาษีอากรเพื่อการพัฒนา รายการโทรทัศน์เพื่อการเรียนรู้สำหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว
       มานะชัย วัฒนาวงศารัตน์
 •      
  Research and Case Study :
   
 • อิทธิพลของการผสมผสานทางวัฒนธรรมที่มีต่อวัยรุ่นไทย กรณีศึกษาภาพยนตร์และละครเกาหล
       ฐิยาพร กันตาธนวัฒน์
 •      
  Variety :
   
 • "การจัดการ" การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ : ที่เป็นมา ที่เป็นอยู่ และที่ควรจะเป็นไป
       ผศ.ดร.ศักดิ์สิทธิ์ แสงบุญ

 • top