ขึ้นอยู่กับอาจารย์ผู้สอนเลยค่ะ ถ้าอาจารย์อนุญาตก็สามารถแต่งกายชิลล์ๆ แบบในคลิปนี้ได้เลย https://www.facebook.com/bangkokuniversity/videos/10154334911505272/

 

เทียบโอนได้ค่ะ ยกเว้นคณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ และหลักสูตรอินเตอร์ฯ ที่ต้องใช้การเทียบโอนจากหลักสูตรอินเตอร์ฯ เหมือนกันค่ะ

สำหรับปี 1 เทอม 1 ทางมหาวิทยาลัยจะลงทะเบียนให้แล้ว สามารถเช็คตารางเรียนในวันที่รายงานตัวได้เลย ส่วนเทอม 2 และปีอื่นๆ สามารถลงทะเบียนเรียนเองและจัดสรรช่วงเวลาเรียนให้เหมาะสมกับการทำงานพิเศษได้ค่ะ

 

มีแน่นอนค่ะ มหาวิทยาลัยมีโครงการสหกิจศึกษา ให้นักศึกษาไปฝึกงานตั้งแต่ยังเรียน และมีโครงการบ่มเพาะก่อนไปฝึกงานจริงอีกด้วย การันตีด้วยสถิติการได้งานทำ 100% กันไปเลย https://www.dek-d.com/activity/47679/

Find a curriculum Bachelor's Degree