More Website Templates at TemplateMonster.com!

 

Rangsit Campus

วิทยาเขตรังสิต





 

City Campus

วิทยาเขตกล้วยน้ำไท


 

SERVICES : Testing & Training

 • บริการให้เช่าสถานที่สำหรับจัดสอบหรืออบรม ด้วยห้องบรรยายและห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย
  พร้อมอุปกรณ์ครบครัน

 • Testing I Training

 • Testing

 

 • ศูนย์สอบและฝึกอบรม
 • เรามีห้องบรรยายพร้อมอุปกรณ์ที่ทันสมัย รวมทั้งการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เข้าสอบและฝึกอบรม

 

รายละเอียด :

ห้องบรรยาย
- ขนาด 40 ที่นั่ง
- ขนาด 66 ที่นั่ง
- ขนาด 80 ที่นั่ง
- ขนาด 160 ที่นั่ง

อุปกรณ์ :
- ไมโครโฟน
- เครื่องโปรเจคเตอร์
- จอรับภาพ 

 

 • Photo Gallery :
 • ภาพสถานที่และตัวอย่างห้องบรรยาย

 

 

 •  

 • Training

 • ห้องฝึกอบรมโปรแกรมคอมพิวเตอร์
 • เรามีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มัลติมีเดีย เครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบไร้สาย พร้อมซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการ และซอฟต์แวร์พื้นฐาน
  ที่นิยมใช้ในปัจจุบัน

รายละเอียด :

ห้องคอมพิวเตอร์ทั่วไป
- ขนาด 40 ที่นั่ง
- ขนาด 60 ที่นั่ง
- ขนาด 80 ที่นั่ง

 

ห้องคอมพิวเตอร์ แมคอินทอช
- ขนาด 40 ที่นั่ง
- ขนาด 60 ที่นั่ง
- ขนาด 80 ที่นั่ง

 

อุปกรณ์ :
- ไมโครโฟน
- เครื่องโปรเจคเตอร์
- จอรับภาพ    

 

 • Photo Gallery :

ภาพสถานที่และตัวอย่างห้องปฏิบัติการ

 

^ Top