More Website Templates at TemplateMonster.com!

 

Rangsit Campus

วิทยาเขตรังสิต
 

City Campus

วิทยาเขตกล้วยน้ำไท 

SERVICES : Filming Locations

 • บริการให้เช่าสถานที่ถ่ายภาพยนตร์/ถ่ายภาพนิ่ง ทั้งภายในและนอกอาคาร
 • Indoor&Outdoor Locations

   

  • สถานที่ภายในและภายนอกอาคาร
   เรามีพื้นที่ภายในอาคารให้เลือกหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่โถงของอาคารต่างๆ 0ห้องเรียน 0ห้องปฏิบัติการที่สวยงาม
   รวมทั้งพื้นที่ภายนอกอาคาร โดยรอบมหาวิทยาลัย เพื่อรองรับและสนองความต้องการของลูกค้าทุกงานทุกประเภท  อาทิ
   รายการโทรทัศน์ 0โฆษณาต่างๆ 0ภาพยนตร์ 0ละคร เป็นต้น
  • รายละเอียด :

  • - ถ่ายภาพยนตร์ โฆษณา/ประชาสัมพันธ์
  • - ถ่ายภาพนิ่ง
  • - ถ่ายภาพเคลื่อนไหว (วีดีทัศน์)
  • - ถ่ายมิวสิควีดีโอ

 

 • Photo Gallery :

ภาพสถานที่ภายในอาคาร

 

ภาพสถานที่ภายนอกอาคาร

   

 

^ Top