• สื่อสารองค์กร
 • /
 • รวมงานวิชาการ
 • /
 • ศูนย์ความเป็นเลิศ
 • /
 • บุคลากร
 • /
 • นักศึกษาปัจจุบัน
 • /
 • รู้จักศิษย์เก่า
 • /
 • ติดต่อเรา
  • tha
  • eng
  • cn
  Bangkok University The Creative University
  • International Programs

  Details and Schedule

  Admissions Period

  Semester 1 : January - August
  Semester 2 : August - December

  Academic Semester

  Semester 1 : August - December
  Semester 2 : January - August
  Summer     : June - July

  Click here to apply online