• สื่อสารองค์กร
 • /
 • รวมงานวิชาการ
 • /
 • ศูนย์ความเป็นเลิศ
 • /
 • บุคลากร
 • /
 • นักศึกษาปัจจุบัน
 • /
 • รู้จักศิษย์เก่า
 • /
 • ติดต่อเรา
  • tha
  • eng
  • cn
  Bangkok University The Creative University
  • ปริญญาตรี

  รายละเอียดและกำหนดการ

  รับสมัคร

  1. สมัครโดยตรงที่มหาวิทยาลัย
   ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
        วันจันท์ที่ 27 มิถุนายน 2559 ถึงวันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม 2560
        เวลา 09.00 – 17.00 น. (จันทร์ – อาทิตย์) ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
  2. สมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ต และสมัครทางไปรษณีย์
   ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
        วันจันท์ที่ 27 มิถุนายน 2559 ถึงวันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม 2560
  3. ทุนการศึกษา
   ทุน BU CREATIVE
        ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
             วันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ถึง วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

  สถานที่รับสมัคร

  วิทยาเขตกล้วยน้ำไท : ณ ศูนย์รับสมัครและบริการข้อมูล (หลักสูตรภาษาไทย/หลักสูตรนานาชาติ)
  วิทยาเขตรังสิต : Imagine Village อาคาร A8 ชั้น 2 (เฉพาะหลักสูตรภาษาไทย)

  กรอกข้อมูลการสมัครทางอินเตอร์เน็ต ที่นี่