• สื่อสารองค์กร
 • /
 • รวมงานวิชาการ
 • /
 • ศูนย์ความเป็นเลิศ
 • /
 • บุคลากร
 • /
 • นักศึกษาปัจจุบัน
 • /
 • รู้จักศิษย์เก่า
 • /
 • ติดต่อเรา
  • tha
  • eng
  • cn
  Bangkok University The Creative University
  • ปริญญาตรี
  • เปิดโอกาสสร้างสรรค์ เปิดกว้างทางไอเดีย ต่อยอดทุกจินตนาการ
  • ปฏิทินการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 - ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559

  กำหนดการ ภาคการศึกษาที่
  1/2559

  ภาคการศึกษาที่ 2/2559

  ภาคฤดูร้อน/2559

  ดูรายละเอียดการลงทะเบียนเรียนทางอินเทอร์เน็ต

  4 ก.ค. 59 เป็นต้นไป 28 ต.ค. 59 เป็นต้นไป 4 เม.ย. 60 เป็นต้นไป
  ลงทะเบียนเรียนทางอินเทอร์เน็ต เซตวิชา
  11 - 13 ก.ค. 59
  8 - 15 พ.ย. 59
  20 เม.ย. 60
  รายวิชา 21 - 28 ก.ค. 59 18 - 25 พ.ย. 59 25 เม.ย. - 3 พ.ค. 60
  กำหนดชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน 4 ส.ค. 59 7 ธ.ค. 59 รอประกาศ
  ลงทะเบียนเรียนปรับรายวิชา

  * สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนล่วงหน้า
  ทางอินเทอร์เน็ตและชำระเงินค่าลงทะเบียนแล้วเท่านั้น
  *
  9 ส.ค. 59
  เพิ่มวิชา

  กำหนดชำระเงิน
  ภายในวันที่ 13 ส.ค. 59
  4 ม.ค. 60
  เพิ่มวิชา

  กำหนดชำระเงิน
  ภายในวันที่ 8 ม.ค. 60
  31 พ.ค. 60
  เพิ่มวิชา

  กำหนดชำระเงิน
  ภายในวันที่ 4 มิ.ย. 60

  ลงทะเบียนเรียนล่าช้า

  * สำหรับนักศึกษาที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียนล่วงหน้า
  ทางอินเทอร์เน็ต หรือลงทะเบียนแล้วไม่ได้ชำระเงิน
  *

  10 ส.ค. 59

  กำหนดชำระเงิน
  ภายในวันที่ 13 ส.ค. 59
  5 ม.ค. 60

  กำหนดชำระเงิน
  ภายในวันที่ 8 ม.ค. 60
  1 มิ.ย. 60

  กำหนดชำระเงิน
  ภายในวันที่ 4 มิ.ย. 60
  เปิดภาคเรียน 15 ส.ค. 59 9 ม.ค. 60 5 มิ.ย. 60
  ลงทะเบียนเพิ่ม - ลดวิชา 16 - 18 ส.ค. 59 10 - 13 ม.ค. 60 6 - 9 มิ.ย. 60
  วันสุดท้ายของการแจ้งลาพักการศึกษา
  (เฉพาะนักศึกษาที่ไม่ลงทะเบียนเรียน)

  13 ก.ย. 59

  7 ก.พ. 60

  4 ก.ค. 60

  (เฉพาะนักศึกษาภาคพิเศษ)

  แจ้งจบการศึกษาประจำภาคทางอินเทอร์เน็ต 15 ส.ค. - 10 ต.ค. 59 9 ม.ค. - 7 มี.ค. 60 5 มิ.ย. - 5 ก.ค. 60
  ย้ายคณะ - ภาควิชา 19 - 23 ก.ย. 59 6 - 10 ก.พ. 60 12 - 16 มิ.ย. 60
  ย้ายรอบ - -
  สอบกลางภาค 3 - 10 ต.ค. 59 27 ก.พ. - 7 มี.ค. 60 3 - 5 ก.ค. 60
  เพิกถอนวิชาทางอินเทอร์เน็ต (สำหรับวิชาภาคปกติ) 1 - 28 พ.ย. 59 3 เม.ย. - 2 พ.ค. 60 17 - 26 ก.ค. 60
  เพิกถอนวิชา (สำหรับวิชาภาคพิเศษ)

  *เพิกถอนที่สำนักทะเบียนนักศึกษา*
  บล็อกคอร์สที่ 1 22 ส.ค. - 7 ต.ค. 59 16 ม.ค. - 10 มี.ค. 60 12 มิ.ย. - 4 ส.ค. 60
  บล็อกคอร์สที่ 2 22 ส.ค. - 16 ธ.ค. 59 16 ม.ค. - 12 พ.ค. 60
  สอบปลายภาค (สำหรับวิชาภาคปกติ) 29 พ.ย. - 9 ธ.ค. 59 3 - 12 พ.ค. 60 27 - 31 ก.ค. 60
  สอบปลายภาค

  (สำหรับวิชาภาคพิเศษ)
  บล็อกคอร์สที่ 1 8 - 9 ต.ค. 59 11 - 12 มี.ค. 60 5 - 6 ส.ค. 60
  บล็อกคอร์สที่ 2 17 - 18 ธ.ค. 59 13 - 14 พ.ค. 60
  วันปิดภาคการศึกษา (ภาคปกติ) 10 ธ.ค. 59 13 พ.ค. 60 1 ส.ค. 60
  วันปิดภาคการศึกษา (ภาคพิเศษ) 19 ธ.ค. 59 15 พ.ค. 60 7 ส.ค. 60

   ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2559                                                     

  • Welcome
  • ขอต้อนรับเข้าสู้สถาบันการศึกษา ที่เปิดทุกโอกาสสร้างสรรค์ เปิดกว้างทุกไอเดีย เพื่อต่อยอดทุกจินตนาการ ก้าวสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่
  • 1 APPLY
  • สมัครตอนนี้! ก้าวสู่มหาวิทยาลัยแห่งความสร้างสรรค์ พื้นที่เพื่อระเบิดความคิด ที่จะทำให้คุณโดดเด่นและเป็นที่ต้องการ
  • Apply Now
  • 2 VISIT
  • มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ผู้นำด้านการศึกษาสร้างสรรค์ ที่สามารถสร้างอนาคตของทุกคนได้สุดเหวี่ยง ด้วยสิ่งแวดล้อมที่สร้างสรรค์
  • Campus Map
  • 3 ติดต่อฝ่ายรับสมัคร
  • ติดตามรายละเอียดทุกหลักสูตรสร้างสรรค์ และขั้นตอนการสมัครทุกกระบวนการ ที่นี่
  • Talk to us now