• สื่อสารองค์กร
 • /
 • รวมงานวิชาการ
 • /
 • ศูนย์ความเป็นเลิศ
 • /
 • บุคลากร
 • /
 • นักศึกษาปัจจุบัน
 • /
 • รู้จักศิษย์เก่า
 • /
 • ติดต่อเรา
  • tha
  • eng
  • cn
  Bangkok University The Creative University
  • ปริญญาตรี
  • เปิดโอกาสสร้างสรรค์ เปิดกว้างทางไอเดีย ต่อยอดทุกจินตนาการ
  • ปฏิทินการศึกษา ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557 - ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558

  กำหนดการ

  ภาคฤดูร้อน/2557

  ภาคการศึกษาที่ 1/2558

  ภาคการศึกษาที่ 2/2558

  ดูรายละเอียดการลงทะเบียนเรียนทางอินเทอร์เน็ต

  7 เม.ย. 58 เป็นต้นไป 1 ก.ค. 58 เป็นต้นไป 27 ต.ค. 58 เป็นต้นไป
  ลงทะเบียนเรียนทางอินเทอร์เน็ต เซตวิชา
  21 เม.ย. 58
  9 - 13 ก.ค. 58
  3 - 10 พ.ย. 58
  รายวิชา 23 - 30 เม.ย. 58 15 - 21 ก.ค. 58 12 - 19 พ.ย. 58
  กำหนดชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน 14 พ.ค. 58 5 ส.ค. 58 รอประกาศ
  ลงทะเบียนเรียนปรับรายวิชา
  สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนล่วงหน้า
  ทางอินเทอร์เน็ตและชำระเงินค่าลงทะเบียน แล้วเท่านั้น
  3 มิ.ย. 58
  เพิ่มวิชา

  กำหนดชำระเงิน
  ภายในวันที่ 7 มิ.ย. 58
  10 ส.ค. 58
  เพิ่มวิชา

  กำหนดชำระเงิน
  ภายในวันที่ 13 ส.ค. 58
  6 ม.ค. 59
  เพิ่มวิชา

  กำหนดชำระเงิน
  ภายในวันที่ 10 ม.ค. 59
  ลงทะเบียนเรียนล่าช้า
  สำหรับนักศึกษาที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียนล่วงหน้า
  ทางอินเทอร์เน็ต หรือลงทะเบียนแล้วไม่ได้ชำระเงิน
  4 มิ.ย. 58

  กำหนดชำระเงิน
  ภายในวันที่ 7 มิ.ย. 58
  11 ส.ค. 58

  กำหนดชำระเงิน
  ภายในวันที่ 13 ส.ค. 58
  7 ม.ค. 59

  กำหนดชำระเงิน
  ภายในวันที่ 10 ม.ค. 59
  เปิดภาคเรียน 8 มิ.ย. 58 17 ส.ค. 58 11 ม.ค. 59
  ลงทะเบียนเพิ่ม - ลดวิชา 9 - 12 มิ.ย. 58 18 - 21 ส.ค. 58 12 - 15 ม.ค. 59
  วันสุดท้ายของการแจ้งลาพักการศึกษา
  (เฉพาะนักศึกษาที่ไม่ลงทะเบียนเรียน)

  7 ก.ค. 58

  (เฉพาะนักศึกษาภาคพิเศษ)

  16 ก.ย. 58

  10 ก.พ. 59

  แจ้งจบการศึกษาประจำภาคทางอินเทอร์เน็ต 8 มิ.ย. - 8 ก.ค. 58 17 ส.ค. - 12 ต.ค. 58 11 ม.ค. - 8 มี.ค. 59
  ย้ายคณะ - ภาควิชา

  15 - 19 มิ.ย. 58

  21 - 25 ก.ย. 58 8 - 12 ก.พ. 59
  ย้ายรอบ - -
  สอบกลางภาค 6 - 8 ก.ค. 58 5 - 12 ต.ค. 58 29 ก.พ. - 8 มี.ค. 59
  เพิกถอนวิชาทางอินเทอร์เน็ต 20 ก.ค. - 2 ส.ค. 58 2 - 30 พ.ย. 58 1 เม.ย. - 3 พ.ค. 59
  สอบปลายภาค 3 - 5 ส.ค. 58 1 - 11 ธ.ค. 58 4 - 13 พ.ค. 59
  วันเริ่มปิดภาคการศึกษา 6 ส.ค. 58 12 ธ.ค. 58 14 พ.ค. 59

   ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2558                                                         

  • Welcome
  • ขอต้อนรับเข้าสู้สถาบันการศึกษา ที่เปิดทุกโอกาสสร้างสรรค์ เปิดกว้างทุกไอเดีย เพื่อต่อยอดทุกจินตนาการ ก้าวสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่
  • 1 APPLY
  • สมัครตอนนี้! ก้าวสู่มหาวิทยาลัยแห่งความสร้างสรรค์ พื้นที่เพื่อระเบิดความคิด ที่จะทำให้คุณโดดเด่นและเป็นที่ต้องการ
  • Apply Now
  • 2 VISIT
  • มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ผู้นำด้านการศึกษาสร้างสรรค์ ที่สามารถสร้างอนาคตของทุกคนได้สุดเหวี่ยง ด้วยสิ่งแวดล้อมที่สร้างสรรค์
  • Campus Map
  • 3 ติดต่อฝ่ายรับสมัคร
  • ติดตามรายละเอียดทุกหลักสูตรสร้างสรรค์ และขั้นตอนการสมัครทุกกระบวนการ ที่นี่
  • Talk to us now