ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี หลักสูตรภาษาไทย
 • ปีการศึกษา 2553
 • ปีการศึกษา 2554
 •  
  ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ
 • ปีการศึกษา 2552
 • ปีการศึกษา 2553
 •  
  ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาโท
 • ปีการศึกษา 2553
 • ปีการศึกษา 2554
 •  
  Thai Program Academic Calendar
 • Year 2010
 • Year 2011
 •  
  BUIC Academic Calendar
 • Year 2009
 • Year 2010
 •  
  The Graduate School Academic Calendar
 • Year 2010
 • Year 2011

 •