ข่าวและกิจกรรม

ขอขอบคุณ...ที่ร่วมสร้างโอกาสและรอยยิ้ม

ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมบริจาคปฏิทินในนามมหาวิทยาลัยกรุงเทพ จำนวน 453 อัน ในโครงการปฏิทินไม่ใช้…ให้น้องอ่านต่อ โดยนำไปมอบให้ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด เราขอขอบคุณที่ได้ร่วมสร้างโอกาสและรอยยิ้มให้ผู้อื่น

 BACK