ข่าวและกิจกรรม

THE CREATIVE CREATOR STILL ON MY MIND

สำนักกีฬาและกิจกรรมนักศึกษาจัดงาน The Creative Creator Still on my mind โดยมีการแสดงนิทรรศการ อัจฉริยะราชัน The Creative Creator จากคณะต่างๆ การแสดงนักร้องประสานเสียงชมรมดนตรีสากลและขับร้องประสานเสียง การแสดงจากศิลปิน โต๋ ศักดิ์สิทธิ์ และศิลปินต่างๆ เมื่อเร็วๆ นี้ ณ โถงอาคารบียู ไดมอนด์

Tags: , ,

 BACK 


ดร.ธีระศักดิ์ ณ ระนอง หัวหน้าภาควิชาความเป็นผู้ประกอบการ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจ และการบริหารกิจการ นำนักศึกษาสัมผัสกับประสบการณ์ตรง ไปเรียนรู้นอกห้องเรียนศึกษาดูงานกับตัวจริงด้านการลงทุนและการบริหารสินทรัพย์ ณ บริษัท UOB ASSET MANAGEMENT จำกัด