คลินิกยุติธรรม

คลินิกยุติธรรม บริการให้คำแนะนำและปรึกษาด้านกฎหมายแก่ประชาชนโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ บริการดีๆ เพื่อสังคมที่นักศึกษาได้ปฏิบัติจริง โดยมีอาจารย์ที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญทางกฎหมายดูแลอย่างใกล้ชิด

รายละเอียดเพิ่มเติม > คลิก