ผลงานอาจารย์


คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จัดแข่งขันการตอบปัญหาทางกฎหมายสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2560 เนื่องในโอกาสครบรอบ 35 ปี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ในวันพุธ ที่ 31 มกราคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้อง BU Diamond Hall อาคาร A3 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต ผลการแข่งขัน รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช นาย อภิสิทธิ์ ไท

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี เพชรตราชูกลมกลิ้งนิติศาสตร์โบว์ลิ่งการกุศล 35 ปี เนื่องในโอกาสครบรอบ 35 ปี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ในวันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2560 ณ บลูโอ โบลิ่ง เมเจอร์รัชโยธิน 

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ กำหนดจัดโครงการ “อบรมการอ้างอิงพยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ในการดำเนินคดี” เพื่อส่งเสริมและยกระดับมาตรฐานความรู้ความเข้าใจในการค้นหาและการอ้างอิงพยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ในทางปฏิบัติและการดำเนินคดีอันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติงานทางด้านกฎหมายและผู้สนใจ โดยกำหนดจัดการอบรมในวันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30–16.30 น. ณ ห้องสัมมนา RA3-202 อาคาร A3 ชั้น 2

ชื่ออาจารย์/นักวิจัย ชื่อผลงาน ชื่อวารสาร/ฉบับ/ปี ผศ.ดร.ศิริชัย มงคลเกียรติศรี ร่วมกับอาจารย์ปกรณ์ ปาลวงษ์พานิช การปรับใช้กฎหมายสิทธิมนุษยชนยุโรปในกฎหมายส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุน : การยกข้อต่อสู้แห่งความจำเป็น วารสารกฎหมายคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปีที่ 34 ฉบับที่ 2 กันยายน 2559(TCI 2) ผศ.ดร.ศิริชัย มงคลเกียรติศรี ร่วมกับร่วมกับนักศึกษา น.ส.หทัยชนก ชอบผล การรักษาความลับในกระบวนการอนุญาโ