ที่อยู่ติดต่อ แผนที่

คณะนิติศาสตร์

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต

คณะนิติศาสตร์ อาคาร A7-110

9/1 หมู่ที่ 5 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

เบอร์โทรศัพท์ 02-902-0299 ต่อ 2660
โทรสาร 02-516-4414