ศิษย์เก่า

เขมสรณ์ หนูขาว

ผู้ประกาศข่าว สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5
News Anchor of Royal Thai Army Radio and Television

รุ่น 35 / ปีที่สำเร็จการศึกษา 2544

คณะนิติศาสตร์

“การมีความคิดสร้างสรรค์ การมีจินตนาการ
และการมีความฝัน เป็นเรื่องสำคัญ
และทำให้เรากล้าที่จะก้าวต่อไป”

การเรียนคือการลงทุน ความรู้คือใบเบิกทางสำหรับการใช้ชีวิตการเรียน…ไม่ว่าจะเรียนคณะอะไร มันสามารถนำมาช่วยได้ทุกอาชีพ และมันคือความมั่นใจที่จะทำให้เราพูดในสิ่งที่เรารู้ได้อย่างเต็มเสียง

ดนัย อุดมโชค

นักเทนนิสอาชีพ
Professional Tennis Player

รุ่น 42 / ปีที่สำเร็จการศึกษา 2551

คณะนิติศาสตร์

“หลังจากชีวิตเปลี่ยนไป เวลาส่วนตัวน้อยลง
กลายเป็นคนของประชาชนมากขึ้น
เพราะฉะนั้นก่อนทำอะไรต้องคิดให้มากขึ้น
โดยเฉพาะเด็กๆ เพราะเขาอยากทำตามฮีโร่
หรือคนที่ตัวเองชื่นชอบ ซึ่งผมอยากเป็นตัวอย่างที่ดี”

อาจารย์วิวัฒน์ สรรพคุณ

อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
Resident Law Lecturer of School of Law, Bangkok University

รุ่น 42 / ปีที่สำเร็จการศึกษา 2551

ปริญญาโท นิติศาสตร์

 

“เพื่อนและอาจารย์เป็นสิ่งที่ทำให้ผมประทับใจ
จากการเรียนที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้”

 

สถาบันเป็นส่วนหนึ่งของการทำให้มีชีวิตที่ดีแต่มันไม่ใช่ทั้งหมด ทั้งหมดที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จก็คือตัวเราเพียงแค่เราได้ลงมือทำ ไม่มีอะไรยากเกินไปกว่าความพยายามของเราและทำมันให้ดีที่สุด