ศูนย์บริการวิชาการ

สำนักงานช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ยินดีให้บริการด้านคำปรึกษาทางกฎหมาย โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โทร 064-8257243 สายด่วน

หรือ ติดต่อได้ที่ สำนักงานช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต อาคารศูนย์กิจกรรม (Student Activities Center ) ชั้น1 ห้อง 110