คณะนิติศาสตร์


การเรียนการสอน

รู้ทันกฎหมายยุคใหม่ เน้นฝึกวิชาชีพและทักษะความเป็นนักกฎหมายในศตวรรษที่ 21

คณาจารย์ผู้สอน

คณาจารย์ผู้สอนผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฏหมายและจบระดับบัณฑิตศึกษาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ และอาจารย์พิเศษเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายและมีชื่อเสียงในแวดวงวิชาชีพ

ผลงานและกิจกรรม
ศึกษาจากประสบการณ์ตรง
อาชีพก้าวหน้า