สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
      เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดหอสมุดสุรัตน์ โอสถานุเคราะห์
[29/12/2002]

พิธีประสาทปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
      (Honorary Doctoral Degree Conferment Ceremony)
[21/12/2002]

สัมภาษณ์อธิการบดีรายการ Morning Talk [22/11/2002]

บทสัมภาษณ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ในรายการ "เติมเต็มวิสัยทัศน์" ทางคลื่นวิทยุ
      FM 94 Business Radio
[11/02/2005]

รายงานการประเมินคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ [7/1/2003]

เชียร์ลีดเดอร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ แชมป์การแข่งขันซีคอนสแควร์เชียร์ลีดเดอร์
      แห่งประเทศไทย ปี 2547


วีดีโอแนะนำมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (ไทย)

วีดีโอแนะนำมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (Eng)

วีดีโอแนะนำมหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต (นักศึกษารุ่นพี่แนะนำรุ่นน้อง)

| Download Windows Media Player |