ที่อยู่ติดต่อ แผนที่

วิทยาเขตรังสิต

Office:อาคาร A4 ชั้น 2

ที่ตั้ง: เลขที่ 9/1 หมู่ 5 ถนนพหลโยธิน ต. คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์: 0-2902-0299 ต่อ 1690 แฟกซ์: 0-2516-8553
เวลาทำการ: จันทร์ – ศุกร์ 09:00 – 17.00 น.

วิทยาเขตกล้วยน้ำไท

Office: อาคาร 3 ชั้น 1

ที่ตั้ง: ถนนพระราม 4 พระโขนง คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์: 02-350-3500 ต่อ 1690 แฟกซ์: 02-240-1926

เวลาทำการ: จันทร์ – ศุกร์ 09:00 – 17.00 น.