โอกาสในการประกอบอาชีพ

 • นักพัฒนาเกม (Game Programmer)
 • นักออกแบบเกม (Game Designer)
 • ผู้ควบคุมงานสร้างเกม (Game Producer)
 • นักพัฒนาโมบายเกม (Mobile Game Developer)
 • นักพัฒนาเกมออนไลน์ (Multiplayer Online Game Developer)
 • นักพัฒนาภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ และ 3 มิติ (Professional 2D/3D Animator)
 • นักออกแบบและพัฒนาอินเทอร์แอคทีฟมีเดีย (Interactive Media Designer/Developer)
 • ผู้จัดการเนื้อหาดิจิทัล (Digital Content Manager)
 • นักออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้ (UX Designer)
 • นักออกแบบอินเตอร์เฟซผู้ใช้ (UI Designer)
 • นักออกแบบและพัฒนาโลกเสมือนจริงแบบ 3 มิติ (3D Virtual Reality Designer/Developer)
 • ผู้ประกอบการด้านเกมและอินเทอร์แอคทีฟมีเดีย (Entrepreneur in Game And Interactive Media)