สาขาวิชาเกมและสื่อเชิงโต้ตอบ

การสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบสื่ออินเทอร์แอคทีฟ เป็นรูปแบบการสื่อสารข้อมูลข่าวสารที่สำคัญในปัจจุบัน โลกยุคดิจิทัลตลาดแรงงานเปิดกว้างในทุกภาคอุตสาหกรรม เกมเป็นส่วนหนึ่งของการโฆษณาผลิตภัณฑ์ การฝึกอบรม การเรียนการสอน การรักษาผู้ป่วยในทางการแพทย์ และเป็นธุรกิจในส่วนของเอ็นเทอร์เทนเม้นที่มีมูลค่าในตลาดโลกอย่างมาก

หลักสูตรของเรามุ่งเน้นการพัฒนาบัณฑิตที่มีความสามารถด้านเทคโนโลยี ด้านศิลปะ และด้านธุรกิจ มีความรู้ความสามารถในการเป็น Tech Start-Up หลักสูตรมีความรู้มือกับภาคเอกชนเพื่อให้นักศึกษาได้สัมผัสกับโจทย์จริงในภาคอุตสหกรรมและพัฒนานวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาจริงได้

 

 

”  หลักสูตรทันสมัย รวม 3 ศาสตร์ในที่เดียว

ทั้งศิลปะ เทคโนโลยี และการเป็นเจ้าของรวมไว้เป็นหนึ่งเดียว

มีพันธมิตรกับมหาวิทยาลัยชั้นนำทั้งไทยและต่างประเทศ และพันธมิตรกับ Garena กับบริษัทเกมชั้นนำระดับโลก  “