ผลงานนักศึกษา

สัมมนาและเยี่ยมชม การีนา ออนไลน์

 

คณาจารย์ และนักศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม เข้าเยี่ยมชมบรรยากาศการทำงานบริษัท การีนา ออนไลน์ (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมร่วมฟังบรรยายจาก คุณอัลเลน ซู ผู้จัดการอาวุโสด้านพันธมิตรทางธุรกิจเกม
และวิทยากรของบริษัทเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเกม สายงานอาชีพต่างๆ ทางด้านการพัฒนาเกม รวมทั้งรับฟังประสบการณ์ จากศิษย์เก่าที่ได้เข้าร่วมทำงานกับทางบริษัท เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2560

 BACK