คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม

การเรียนการสอน

สร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ตอบโจทย์สำหรับอนาคตในยุคไทยแลนด์ 4.0

คณาจารย์ผู้สอน

คณาจารย์ผู้สอนนักวิจัยระดับแนวหน้า

ผลงานและกิจกรรม
อุปกรณ์ทันสมัย
อาชีพก้าวหน้า