ที่อยู่ติดต่อ แผนที่

คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว

เปิดทำการ จันทร์ – เสาร์ : 8:30 – 17:00

คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  วิทยาเขตรังสิต

9/1 หมู่ที่ 5 ถนนพหลโยธิน จังหวัดปทุมธานี 12120
ห้องพักอาจารย์อาคาร A4-201  (662) 902-0299 ต่อ 2480, 2481

ห้องพักอาจารย์อาคาร A7-107  (662) 902-0299 ต่อ 2670, 2671

แฟกซ์   (662) 516-6121  Email : hu@bu.ac.th