ผลงานนักศึกษา/รางวัล

รางวัลชนะเลิศ การประกวดจัดโต๊ะหมู่บูชา ประเภทหมู่ 7 และหมู่ 9 พร้อมรับถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในงานสัปดาห์เผยแพร่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ณ พุทธมณฑล