ศิษย์เก่า

คุณเกษอนงค์ พิพัฒน์เพิ่มพูน

การทำงาน  : พนง.บริษัทกรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ (ช่อง 7) ตำแหน่ง จนท.ระบบบริหารงานข่าว

ลักษณะการทำงาน : ดูแลระบบออกอากาศของสถานี และผสข.พิเศษทั่วประเทศ

คุณปิยะพันธุ์   วัชระนุกุล 

คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาไทย

อาจารย์ สังกัดคณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาไทย มีผลงานวิจัยมากมายอาทิ

– งานวิจัยเรื่อง สมญานามวงการกีฬาที่ปรากฏในหนังสือพิมพ์สยามกีฬาระหว่างเดือน กันยายน2553 – กุมภาพันธ์ 2554” (2554)

คุณญาณกร อภิราชกมล

ตำแหน่งปัจจุบัน  Managing Director บริษัท CREATE INTELLIGENCE จำกัด

จบสาขาวิชาภาษาไทย   มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  ประสบการณ์การทำงานงาน เป็นผู้ก่อตั้งและ Managing Director บริษัท Boost Bangkok Co.,Ltd. ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท Boost Plus จำกัด ปัจจุบัน  คือ  บริษัท  CREATE INTELLIGENCE จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านการจัดงาน  เริ่มต้นทำธุรกิจครั้งแรก ตอนอายุ 23 ปีเริ่มจากทำนิตยสารชื่อว่า The Town จัด Samed in Love ครั้งแรก เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 53

credit : mixmagazine

คุณดรัลรัตน์  ทองเจือ 

ปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ ภาควิชาภาษาไทย

ปริญญาโท คณะนิเทศศาสตร์ เอกโฆษณา

2002 – 2004  :  Account Executive & Producer V2 Power Co.,Ltd

2004 – 2006 :   Senior Account Executive Reverse Bangkok Co.,Ltd

2006 – 2015 :   Client Service Director & Project Director Damnoen Saduak – Dee Co.,Ltd

2015 – Present :   Client Service Director  Communication One Co.,Ltd

คุณกนกวรรณ สุขสี 

การทำงาน  : พนง.บริษัทกรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ (ช่อง 7) ตำแหน่ง กราฟิกออกอากาศ

ลักษณะการทำงาน : ตรวจเช็คตัววิ่งข่าว บทข่าว แคปชันข่าว ก่อนออกอากาศ